Darmowa wysyłka od 299zł!

REGULAMIN sklepu internetowego pod adresem www.sklepdesigner.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklepdesigner.pl. Sklep Internetowy działający pod wyżej wskazanym adresem jest platformą prowadzoną przez firmę DESIGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zwaną dalej Sprzedawcą, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000626412, NIP 6182153579, REGON 364843446.

Dane teleadresowe:

DESIGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Siedziba Główna 62-800 Kalisz, ul. Lipowa 17-21

tel. 884 920 920

e-mail: info@sklepdesigner.pl

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepdesigner.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 3. Regulamin – regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży z Sprzedającym, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę towarów będących przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 7. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 8. Konto Klienta – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.
 9. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedającego na stronie Sklepu.
 10. Login Klienta – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu rejestracji.
 11. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu rejestracji.

§ 2

Informacje ogólne

 1. Dokonując zakupów w Sklepie internetowym www.sklepdesigner.pl Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym www.sklepdesigner.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego, a także za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu używanym przez Kupującego.
 4. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych www.sklepdesigner.pl przysługują Sprzedającemu. Sprzedający nie wyraża zgody na ich wykorzystywanie bez jego wyraźnej zgody.
 5. Administratorowi Sklepu Internetowego przysługuje uprawnienie do weryfikacji danych rejestrowych Klienta.
 6. W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych podczas zakładania konta w Sklepie Internetowym, administrator Sklepu Internetowego uprawniony jest do usunięcia konta Klienta.
 7. W przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych danych podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym, administrator Sklepu Internetowego uprawniony jest do anulowania zamówienia Klienta.

§ 3

Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie Internetowym www.sklepdesigner.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (z wyjątkiem przerw konserwacyjnych).
 2. Warunkiem realizacji Zamówienia, oprócz akceptacji Regulaminu, jest wypełnienie formularza zamówienia poprzez podanie prawidłowych danych kontaktowych, w tym dokładnego adresu wysyłki oraz numeru telefonu i adresu e-mail w formularzu zamówienia.
 3. Złożenie Zamówienia oznacza przyjęcie oferty Sklepu, w wyniku czego dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Datą zawarcia Umowy jest data złożenia Zamówienia.
 4. O przebiegu realizacji zamówienia klient jest szczegółowo informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 5. Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe i pełne informacje podczas wypełniania formularza zamówienia, podawanie treści o charakterze bezprawnym jest niedozwolone.
 6. Jeżeli dane Kupującego podane podczas wypełniania formularza zamówienia ulegną zmianie, Kupujący jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych.
 8. Do każdego zamówienia Sprzedający dołącza fakturę VAT lub na życzenie Klienta paragon fiskalny. W celu uzyskaniem faktury VAT należy podać następujące dane:

 1. Numeru zamówienia
 2. Nazwy firmy
 3. Adresu firmy
 4. Numeru NIP firmy

§ 4

Metody Płatności

Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności: 1. Płatności elektroniczne oraz za pośrednictwem karty płatniczej – czyli płatności realizowane za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych:

– mBank S.A. mBank S.A., 00-850 Warszawa ul. Prosta 18, NIP: 526-021-50-88, KRS 0000025237, aktualne możliwe sposoby płatności dostępne są na stronie internetowej https://www.paynow.pl,

2. Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy, wskazany w procesie składania zamówienia. Numer konta do wpłat: mBank: 04 1140 1993 0000 3452 8000 1001

3. Gotówką przy odbiorze osobistym w hurtowni Sprzedawcy.

4. Za pobraniem.

Sprzedawca dokumentuje sprzedaż poprzez wystawienie faktury. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem lub drogą elektroniczną.

§ 5

Czas realizacji zamówienia

Dokładamy wszelkich starań, aby czas realizacji Zamówienia, a tym samym oczekiwania na produkty był jak najkrótszy. Obsługa Sklepu standardowo kompletuje Zamówienie w 48 godzin od złożenia Zamówienia w przypadku odbioru osobistego lub płatności przy odbiorze. Natomiast w pozostałych przypadkach po zaksięgowaniu wpłaty. Dostawa trwa – w zależności od rejonu dostawy i dni tygodnia – od 1 do 4 dni roboczych. Całkowity czas otrzymania Zamówienia waha się od 1 do 6 dni roboczych.

§ 6

Zwrot zakupionego towaru.

Sprzedający dopuszcza jedynie zwrot towaru zakupionego w Sklepie Internetowym www.sklepdesigner.pl w przypadku zawinionego błędu ze strony Sprzedającego jakim jest między innymi wysyła towaru innego niż ten, który zakupił Kupujący.

§ 7

Reklamacje

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad fizycznych, pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
 2. Sklep odpowiada za wady produktu i rozpatruje reklamacje na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Towar może być reklamowany w przypadku jego niezgodności z Towarem zawartym w Zamówieniu oraz w przypadku wszelkich wad i uszkodzeń Towaru, w tym:
  1. wad fabrycznych,
  2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
  3. uszkodzeń powstałych w trakcie użytkowania produktu.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem oraz dokumentem potwierdzającym zakup w naszym Sklepie (faktura VAT). Reklamowany Towar należy odesłać na adres:

Designer Sp. z o.o. Magazyn Centralny,

ul. Staroprzygrocka 132, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 1. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie naprawiony albo wymieniony na nowy, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie Towary do wyboru.
 2. Dostawa Towarów po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji odbywa się za pośrednictwem kuriera DPD, przy czym koszty przesyłki ponosi Sprzedający.

§ 8

Gwarancje

 1. Sprzęt fryzjerski objęty jest gwarancją producenta lub dystrybutora. Okres gwarancji określony jest przez producenta lub dystrybutora towaru i jest on liczony od daty zakupu.
 2. Okres gwarancji dla profesjonalnego sprzętu fryzjerskiego używanego przez fryzjerów wynosi 12 miesięcy.
 3. Podstawą skorzystania z gwarancji producenta jest karta gwarancyjna i dowód zakupu.
 4. Towar reklamowany należy przesłać wraz z kartą gwarancyjną na adres:

Designer Sp. z o.o. Magazyn Centralny

ul. Staroprzygrocka 132, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 1. W ciągu 21 dni roboczych od pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się do naprawy wadliwego Towaru lub przesłania nowego.
 2. Naprawiony lub nowy produkt jest również objęty nową gwarancją liczoną od daty naprawy lub wymiany.
 3. Koszt wysyłki naprawionego lub wymienionego towaru ponosi Sprzedający. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta przysługujących mu z rękojmi.

§ 9

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu RODO jest DESIGNER SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest umowa sprzedaży, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji zamówienia oraz umowy sprzedaży lub zgoda Klienta wyrażona na którymkolwiek etapie rejestracji, składania lub realizacji zamówienia lub zawierania umowy sprzedaży – w pozostałych przypadkach.
 3. Dane osobowe Klientów podane w trakcie rejestracji, zamówienia lub w zgłoszeniu przetwarzane są przez Sprzedawcę przy zachowaniu zasad określonych w RODO oraz wyłącznie w celu udostępnienia dostępu do funkcjonalności Sklepu internetowego, obsługi Konta klienta, realizacji procesu Zamówienia oraz Dostawy, świadczenia Usług elektronicznych, realizacji procesu reklamacyjnego oraz ochrony praw Klienta związanych z rękojmią lub gwarancją udzieloną na towary.
 4. Sprzedający pozostaje uprawniony do przekazywania Danych osobowych Klientów podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji Zamówienia, Dostawy lub realizacji procesu reklamacyjnego. W tym zakresie dane osobowe Klienta mogą być przekazywane dalej następującym odbiorcom:
  1. przewoźnikowi
  2. podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi:
   1. informatyczne
   2. księgowo-rachunkowe
   3. doradztwa prawnego lub podatkowego

jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży lub zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca chroni przekazane mu Dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez jakiekolwiek podmioty nieupoważnione.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach wskazanych w RODO. Klientowi przysługuje w każdym czasie możliwość wglądu w przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe, jak również prawo do ich poprawiania lub usunięcia, na zasadach wskazanych w RODO. Na tej samej podstawie Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, w których zgoda stanowi podstawę przetwarzania.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Sprzedającego, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
 4. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych Danych osobowych:
  1. w przypadku realizacji Zamówienia bez przeprowadzenia procesu rejestracji uniemożliwia złożenie i realizację Zamówienia;
  2. w procesie rejestracji uniemożliwia przeprowadzenie procesu rejestracji i uruchomienie konta klienta
  3. w przypadku Reklamacji uniemożliwia przeprowadzenie procesu reklamacyjnego.
 5. Dokonując rejestracji, składając zamówienie lub zgłoszenie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w ust. 3 wyżej. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać wyrażona poprzez oznaczenie odpowiedniego pola we właściwym formularzu teleinformatycznym opublikowanym w Sklepie internetowym.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 9 Dane osobowe Klientów przechowywane i przetwarzane są przez Sprzedawcę przez okres pięciu (5) lat licząc daty zawarcia ostatniej Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę z Klientem lub od daty Rejestracji.
 7. Dane osobowe Klienta, który dokonał Rejestracji i uruchomił Konto klienta przechowywane i przetwarzane są przez Sprzedawcę przez okres świadczenia na rzecz Klienta Usługi elektronicznej Prowadzenie Konta klienta oraz przez pięciu (5) lat licząc od daty usunięcia Konta klienta.
 8. Postanowienia ust. 11 i 12 wyżej nie naruszają uprawnień Klienta do żądania niezwłocznego usunięcia Danych osobowych Klienta, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Spory mogące wystąpić pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie Produktu, które wynikają z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej, bądź są skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów. Różnice te nie mogą stanowić podstawy reklamacji Klienta.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  1. zmiany przepisów prawa,
  2. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Shopping cart

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku!

Continue Shopping
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner